GDPR Adatvédelmi tájékoztató

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.


A HONDATA Kft, adatkezelőként, tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Cégnév:                                   HONDATA Kft.

Székhely:                                 8083. Csákvár, Hunyadi u. 19.

Weblap:                                   www.hondata.hu

Kapcsolattartó:                        Tornai Attila

Telefon:                                   06-20-595-5657

E-mail:                                     hondata@hondata.hu

Tárhely szolgáltató:                 Tárhelypark Kft.

 

Adatvédelmi kérelmek:            amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 8083. Csákvár, Hunyadi u. 19. vagy hondata@hondata.hu. Válaszainkat, késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Külföldi adattovábbítás:            nem történik külföldre továbbítás.

 

1.             Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a)     Értékesítés, szolgáltatás tevékenység nyújtásához kapcsolódóan az igénybevevőnek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b)    Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c)   Munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;

d)   Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

e)   Ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

f)    Vagyonvédelem, személyi biztonság;

g)   Belső adminisztráció megkönnyítés;

h)   A törvényben meghatározottak.

 

 2.             Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

 Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a)     a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)    kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c)     munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

d)    szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

e)     Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

f)     on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

g)    biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek a hondata@hondata.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

 

3.             Az adatkezelés időtartama

 A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

4.             Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan, az érintettnek, a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Jogok:

a)     hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)     törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)    az adat kezelésének korlátozása;

e)     a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)     személyes adatainak, harmadik személy vagy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)    bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)     tiltakozás a személyes adat használata ellen.


Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.