Vásárlási feltételek

Az adatbázisban Bruttó listaárak vannak feltüntetve, melyek nem tartalmazzák az egyedi kedvezményeket !

Figyelem! Az árral nem rendelkező termékek, megszűntek vagy egyedi beszerzés útján elérhetőek!

 

RENDELÉSSEL ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓVAL KAPCSOLATBAN, KERESSEN MINKET ELÉRHETŐSÉGEINKEN

E-mail: hondata@hondata.hu     Telefon: 06-20-595-5657

 

Jogi Nyilatkozat és Felhasználási Feltételek Webáruház Használatához

I. A felelősség kizárása

1.       A Webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását.

2.       A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt  adatok  védelméről.

3.       A HONDATA Kft. nem felel és kizár minden felelősséget a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, vagy az adatok bárki  által történő megváltoztatásából, vagy az információtovábbítási késedelemből adódó, vagy vírusok által okozott, vagy szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

4.       A HONDATA Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani.

5.       Módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

6.       Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt – ár érvényes és kerül felszámításra.

7.       A www.hondata.hu weboldalon lehetőség van más weboldalakra történő átkattintásra a linkeken keresztül, mely szintén a HONDATA Kft. tulajdonában van.

8.       A HONDATA Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli továbbá a kapcsolódó weboldalakon közzétett információk és adatok tekintetében.

9.       A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai, mint a vásárolt áruk tulajdonságait és jellemzőit a néhány esetben tájékoztató jellegű. Pontos információért keresse ügyfélszolgálatunkat, ahol munkatársaink készséggel nyújtanak mindenre kiterjedő  szakmailag pontos információt.

10.      A termékismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget.

11.      A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, melyek valódiságáért nem vállalunk felelősséget.

12.      A feltüntetett árak nem minősülnek Ptk. szerinti közvetlen árajánlattételnek.

13.      Webáruházban előforduló esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget, különösen az eladási ár téves megjelenítése, rögzítése miatt.

14.      A HONDATA Kft. kizárja a felelősségét a Webáruházban téves árrögzítés miatti objektív értékaránytalanság kialakulása miatt.

15.      A HONDATA Kft. a fent felsoroltakat csak formalitásból teszi közzé. Természetesen arra törekszünk, hogy minden ügyfelünkkel hosszú távú kapcsolatot ápoljunk.  

 

II. Adatvédelem

1.       A HONDATA Kft. ezúton tájékoztatja kedves vásárlóit, hogy adataikat kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a szükséges mértékben, a hatályos adatvédelmi törvény figyelembe vételével tárolja.

2.       A vásárlók adatait harmadik félnek nem adja át, adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelően jár el.

3.       Vásárlóinknak a regisztráció ill. a megrendelés folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail stb.).

4.       HONDATA Kft. kizárólag olyan adatot kér a megrendelés során, amelyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.

5.       HONDATA Kft. vásárlóit a pontos és gyors tájékoztatás érdekében a következő formában tájékoztatja: e-mail vagy telefon segítségével.

6.       Javasoljuk, hogy teljes körű és valós adatokat adjon meg, hogy ügyfélszolgálatunk a lehető legrövidebb időn belül fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a megrendelésével kapcsolatban.

7.       Biztosítjuk Önt, hogy adatait kizárólag hírlevelünkre történő feliratkozás, vagy a vásárlás, vásárlási szerződés teljesítésének érdekében, annak bizonyíthatósága miatt tároljuk.

8.       Az Ön által megadott adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a harmadik fél a vásárlás, vásárlási szerződés teljesítésében a HONDATA Kft. alvállalkozójaként működik. Ebben az esetben az alvállalkozók a megrendelő adatait  semmilyen formában nem tárolják, nem őrzik meg, további személyeknek nem adhatják tovább.

9.       Adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy cégünk az Ön adatait saját adatbázisában kezelje.

10.      Adatait cégünk nem adja el, nem adja bérbe, nem kölcsönzi más cégeknek vagy szervezeteknek.

11.      Adataihoz csak cégünk és olyan üzleti partnereink férhetnek hozzá, akik szintén betartják adatkezelési elveinket.

12.      A honlapunk bizonyos részei csak az arra jogosultak számára elérhetők, a felhasználó név és az ahhoz tartozó jelszó megadása után.

13.      Cégünk elkötelezett az ügyfelek információinak védelme iránt.

14.      A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb felhasználás érdekében a megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrizzük az online gyűjtött információkat.

15.      Amennyiben bármelyik elérhetőségünkön hitelt érdemlően jelzi felénk, akkor adatbázisainkból azonnali hatállyal töröljük, kivéve azokat a vásárlói információkat, amiket a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) és a cégtörvények jogszabályaiban és rendeleteiben  rögzített módon kötelesek vagyunk megőrizni.

16.      Vásárló az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezelésről az alábbi elérhetőségeken: 06-20-595-5657-es telefonszámon,  a hondata@hondata.hu címen, vagy a 8083. Csákvár, Hunyadi u. 19. postacímen.

 

III. Szerzői jogok

1.       A HONDATA Kft. weboldala szerzői jogvédelem alá tartozik.

2.       A weboldalon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és mértékben kizárólag a HONDATA Kft. előzetes írásbeli engedélye alapján lehet bármilyen módon felhasználni, menteni, kinyomtatni, reprodukálni,  nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

 

IV. Érvényesség

1.       A jelen JOGI NYILATKOZATBAN foglaltak - így a megrendelésre vonatkozó feltételek is -, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a HONDATA Kft. Webshop-on keresztül történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén  érvényesek.

2.       A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 

V. Elállási jog

1.       Vásárló elállási jogát a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza, mely a távollevők között kötött szerződésekről szól.

2.       A HONDATA Kft. elállhat a szerződéstől minden olyan esetben, mely adatbázisban, Webáruházban elírásokból, programhibákból ered, különös tekintettel az eladási ár téves megjelenítése, rögzítése miatt.

3.       A HONDATA Kft. jogosult egyoldalúan és kártérítési kötelezettség nélkül elállni minden olyan esetben, melyben felelősségét kizárta és melyeket jogszabályok rendeznek.

 

VI. Irányadó Jog

1.       Szerződő felek jelen Webáruházban történő vásárlás vagy annak felhasználásából eredő jogviták esetére kikötik kizárólagosan a magyar jog alkalmazását, akkor is, ha a vásárló nem devizabelföldi személy vagy vállalkozás.

2.       Jelen Jogi Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben Magyarország Polgári Törvénykönyvében, és a hozzá kapcsolódó egyéb jogszabályok, rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.